Klapperstensfält

Naturreservat med en spännande kombination av skog, berg, klapperstensfält och rödbruna granitklippor. Klapperstensfälten ligger mellan 1-40 m över havet, vilket betyder att de är bildade under den senaste 5000-årsperioden med nybildning av klapper vid nuvarande strandlinjen.