Nornanär mest krönt för att Nornan och Skogsfrun blommar här.

Nornans förekomst förklaras med en förekomst av fossila musselskal från Littorina-havets tid, s k skalgrus, som gynnar arten. Nornan blommar normalt under de två första veckorna av juni och skogsfrun i början av augusti.